ماساژ درمانی برای درمان درد و مشکلات کمر، گردن، عضلات و پا

110

ماساژ درمانی علم به‌ کارگیری یا دست‌کاری بافت‌های نرم بدن به ‌منظور نرمال‌سازی یا به حالت عادی در آوردن آن بافت‌ها است و شامل تکنیک‌های دستی مانند اعمال فشار ثابت یا متحرک، نگه‌داشتن و یا حرکت دادن یا باعث حرکت شدن بدن است.

ماساژ درمانی یک عامل مهم در گروه سه تایی درمان فیزیکی است، زیرا در جهش انداختن و سرعت بخشیدن به  قابلیت درمان طبیعی بدن از طریق روش‌های ماساژ جامع، تمرکز دارد. هنگامی که ماساژ درمانی همراه با درمان‌های فیزیکی و پزشکی ورزشی استفاده می‌شود، بدن  به ‌راحتی می‌تواند در بهبود خود به خودش کمک کند و خود را برای چالش‌های پیش رو بهتر آماده کند.