مراکز غیر مجاز

آبان ۱۴, ۱۳۹۷
غیر

رشد سریع مراکز غیر استاندارد ماساژ و اسپا

در چند سال اخیر پیدایش مراکز اسپا و ماساژ در کشور رشد ویژه‌ای داشتند و این امر ضرورت رعایت استانداردسازی و آموزش‌های خاص را طلب می‌کند. می‌توان گفت صنعت اسپا در جهان صنعتی نوظهور به ‌شمار می‌آیدکه در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها توجه خاصی به آن شده و […]