باشگاه ورزشی عالم سلامتی

اسفند ۳, ۱۳۹۳
اسپا نیوز

باشگاه ورزشی عالم سلامتی

نام مجموعه: باشگاه ورزشی عالم سلامتی آدرس: تهرانپارس،خیابان فرجام،نرسیده به فلکه دوم، خیابان گلشنی شمالی،تقاطع ۱۸۴،پلاک ۶۹،باشگاه ورزشی عالم سلامتی تلفن: ۷۷۸۸۲۲۹۱