اسپای پا

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
دست

اسپای دست و پا

این اسپا هم به صورت مجزا و هم در یک پکیج به شما ارائه خواهد شد، بنابراین در هر دو حالت اسپای دست و پا در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول پوست پا و دست به‌ویژه در قسمت‌های زبر و خشن کاملا پاکسازی و ترمیم می‌شود و در […]